Hotad

Liseberg, byggnader från 1923

Ort: Göteborg

Rivningshot. Ett antal byggnader i nöjesparken Liseberg i Göteborg hotas av rivning i samband med planerna för Västlänken, tågtunnel under Göteborg. År 1923 firade Göteborg sitt 300-årsjubileum med jubileumsutställningen och i samband med detta byggdes en nöjes- och kongresspark – Liseberg. Än idag finns det bevarat viktiga rester från denna storslagna satsning. Rester från utställningen idag är bl a restaurangen, en tornbyggnad, spegeldammen samt delar av scenen. Anläggningen ingår i riksintresse för kulturmiljövården och är upptagen i kommunens bevarandeprogram. Schaktningen för tågtunneln vid Korsvägen riskerar att medföra stora negativa konsekvenser och kan komma att innebära att flera av byggnaderna från 1923 måste rivas eller demonteras vilket skulle innebära en stor kulturhistorisk förlust. Västlänken är en del av de satsningar som görs inom Västsvenska paketet. Satsningarna omfattar vägar och järnvägar för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och bilar. Västlänken är en järnvägstunnel under Göteborg som möjliggör genomgående tågtrafik mellan Olskroken och Almedal. Tunneln ska ha stationer vid Göteborgs Central, Haga och Korsvägen.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!