Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Linisolering i betonghus

Frågeställare: Per Mattias i Fjärås

Vi renoverar ett nyligen dränerat suterränghus från 1965 med inriktning på byggnadsvård. Nu sätter vi in linisolering med luftspärrpapp i gillestugan. Med en luftspalt mellan betongvägg och isolering skulle det kännas bra med något även på isoleringens utsida, som skyddar mot eventuella luftrörelser, exempelvis luftspärrpapp eller vindskyddsduk typ Tyvek. Vår snickare tillika far har konventionell inriktning i sitt hantverk. Behövs, som han anser, små 50 mm ventilationshål i väggens övre och undre del för att luften ska cirkulera? Det är iallafall de expertråd han fått. Luftspärrpappen ska ju tätas grundligt så det låter inte bra i vårt fall. Vad tror ni?

Bild
Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Naturkrafterna strävar efter att jämna ut klimatet på ömse sidor av källarmuren. Normalt sker en fukttransport utifrån och in och den fukten skall inte stängas inne under täta skikt eller i utrymmen där det kan uppstå s.k. mikroklimat. Om marken utanför källarmuren är helt torr genom dränering, eller om det ligger dränerande markisolering på utsidan så är den inre isoleringen under marknivå överflödig eftersom den torra, stillastående luften utanför muren också isolerar. Däremot kan det vara en poäng att isolera på insidan ovanför marknivå. Risken för luftrörelser innanför källarmuren är nog marginella. 

Ett generelt tips i den här typen av dålda konstruktioner som kan utsättas för fuktbelastning är att se till att man kan mäta den relativa luftfuktigheten med en hygrometer. 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!