Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Lerklina eller behålla tapeter under invändig tilläggsisolering

Frågeställare: Martin Wik

Jag har nyligen fått ärva ett vackert hus från 1890-talet i Småland. Väggarna är byggda av ca 12 cm tjockt timmer. Originalpanelen sitter kvar på utsidan, spikad direkt på timret. På 80-talet isolerades alla ytterväggar inifrån med 95 mm regelverk, glasull, plast och gipsskivor. Bakom detta sitter originalpappen kvar (spikad direkt på timret) med ett eller flera lager tapet. På väggarna mellan rummen sitter gipskivor direkt på tapeterna. Nu vill jag restaurera huset så mycket som det går och därmed ta bort tilläggsisoleringen. Frågan är vad man gör med väggarna istället. Behöver man verkligen isolera? Huset har två stora murstockar och rörspisar/öppna spisar/kaminer i varje rum. Jag har varit inne på att lerklina men då kan ju inte originalpappen och tapeterna vara kvar. Ur en byggnadsvårdssynpunkt, är det ok att ta bort pappen och lerklina även om väggarna mest troligt inte varit lerklinade, eller ska man strunta i det och behålla pappen och tapeterna så mycket som det går? Ett alternativ är att bara lerklina vissa rum. I nuläget vet jag inte hur mycket drag det är genom väggana eller hur inomhusklimatet skulle vara utan isoleringen.

Expertsvar

Detta är en ofta förekommande fråga för antikvarier och egentligen handlar det om autenticitet. Om huset är skyddat, eller om du själv tycker att det kulturhistoriska värdet är viktigt att slå vakt om, så är originalutförandet med spännpapp och tapeter alternativet. Om du däremot är mest intresserad av att använda tidstypisk teknik för att uppnå bäst möjliga tekniska funktion så kanske lerklining är mer intressant. Om du står och väger kan du alltid börja med att riva ut den sentida tilläggsisoleringen och se i vilket skick underliggande väggbeklädnad befinner sig. Antagligen blir beslutet enklare då.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!