Hotad

Kv Malmen och Charleshill

Län: Halland
Ort: Varberg

Kvarteret Malmen och Charleshill ligger strax norr om Varbergs innerstad. Här finns en blandad bebyggelse från 1880-1980-talet samt en rivningstomt. Området låg utanför stadens gräns och var länge obebyggd utmark och gården Charleshill anlades under tidigt 1880-tal. I kvarteret och i närområdet byggdes därefter olika mindre industrier blandat med större exklusivare bostadshus. På de obebyggda ytorna hölls såväl kreatursmarknader som industriutställningar. Under 1930-talet byggdes en rad arbetarebostäder här.

Stadsbyggnadskontoret har nyligen arbetat fram ett förslag till ny detaljplan för kvarteret Malmen och Charleshill – alltså det område som ligger mellan Lilla Drottninggatan, Magasinsgatan och Norra Vägen. Syftet är att delar av bebyggelsen i kvarteret ska kunna rivas och ge plats för nya bostäder och kanske också kontor och butiker. Stadsbyggnadskontoret ser en poäng i att skapa fler bostäder här – området kommer att vara granne med den nya järnvägsstationen. Som ett led i detaljplanearbetet har stadsbyggnadskontoret beställt en kulturhistorisk utredning av kvarteret från Kulturmiljö Halland. I den blir det tydligt att kommunens och fastighetsägarnas planer går på tvärs mot de kulturhistoriska värdena. Detaljplanen ligger just nu ute för samråd fram till den 27 januari. Svenska Byggnadsvårdsföreningen har därför idag, den 22 dec 2016 valt att placera de hotade kulturmiljöerna i kvarteret Malmen och Charleshill, bland annat Charleshill och Marmeladfabriken, på den nationella Gula Listan. /PS

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!