Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Kulör för röd sandsten på sockel

Frågeställare: Jerker Karlén

Hej! Vi bor i ett säteri (1650) som är reveterat och gult kalkavfärgat, vita pilastrar. Efter 10 år har vi nu till sist bestämt oss för att måla den cementputsade sockeln i kalkstensröd kulör. Hur gjorde man förr? Hur fick man till den lite ljusare, matta, ofta flammiga röda kulören? Vi antar att de kalkavfärgades med diverse pigment, vilka pigment användes ex på Svindersvik (flygel)? Vilken typ av färg ska vi använda till vår cementputs? Silikatfärg tänker vi först men den ytan brukar bli platt och livlös, helt jämnt och tråkigt avfärgad. Finns någon färg som går att använda på cementgrund men som ger samma röda nyans? Kanska kan man använda samma pigment men annan bas?

Expertsvar
Daniel Nymberg

Daniel Nymberg

Delägare och rådgivare på företaget Målarkalk

Det är oftast kalkfärg som ger den typiska matta, flammiga och levande kulören på både putsade fasader och socklar på äldre hus.
Ursprungligen har inte socklar putsats med cement i dagens mening, det fanns helt enkelt inte sådant på 1600-talet.
På en kalkputs går det så gott som alltid bra att måla med en kalkfärg men på den hårda cementputsen är det svårt att få kalken att bita fast ordentligt.
Rödaktiga kalkfärger är nästan alltid pigmenterade med någon typ av järnoxidrött pigment, det ger en klar och ljus nyans i kombination med den vita basen av kalk.
För att uppnå ett utseende liknande det jag sett av Svindersviks sockel så krävs det nog nästan en kalkfärg av något slag. Kanske kan en hydraulisk kalkfärg fungera?
En kunnig leverantör/återförsäljare av kalkfärger bör kunna vägleda dig ytterligare, kanske kan du knacka loss en liten bit puts från och skicka in till leverantören för en mera exakt bedömning av hårdhet, sugning och andra avgörande egenskaper hos din sockelputs? På så sätt får man alltid de absolut bästa rekommendationerna!

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!