Rivet

Krogen Björklinge

Län: Uppsala
Ort: Björklinge
Oviss framtid/rivningshot. I den lilla tätorten, tillika kyrkorten, Bjöklinge utanför Uppsala står en gammal krog/handelsbod inför en osäker framtid. Byggnaden fungerar idag som bostads- och affärshus, men dess historia sträcker sig tillbaka till 1700-talet. Fastighetsägaren har ansökt om rivningslov och ansökan har beviljats. Ärendet gick aldrig på remiss till Upplandsmuseet, men de har nu genomfört en besiktning av byggnaden tillsammans med fastighetsägaren. Härigenom har framkommit att fastighetsägaren inte ställer sig ovillig till ett bevarande – men då måste man hitta en ny funktion till byggnaden. Förhoppningsvis lyckas man hitta en ny användning och därigenom trygga husets framtid. På Björklinges hemsida har engagerad allmänhet börjat diskutera frågan. (Länk nedan).
Externa länkar
Uppdateringar
09-01-2012
Tisdagen den 10/1-2012 påbörjas rivningen av krogen Björklige.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!