Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Kondensfukt i krypgrund.

Frågeställare: Anders Nolsjö

Hej! Vi håller på att ersatta ett bottenbjälklag i ett timmerhus från 1800-talet. Originalet var rötskadat. Vi bedömde att det var hög markfukt som var orsaken. Borttagen växtlighet vid sockeln, takavvattningen, dränering och plastfolie mot marken bör ta hand om det problemet. Problemet är att nu när en stor del av brädblindbotten är lagd så har det blivit en massa kondensfukt under bjälklaget och det samlas vatten på plastfolien. Beror det på att det kommer in för mycket varmluft till kryputrymmet innan det är helt stängt och isolerat? Huset har en huggen stensockel med några kattgluggar. Det är ca 40 cm utrymme mellan mark och bjälklag, vilket det varit förut också. Frågan är om kondensen bara är kortvarig och därmed ofarlig? Det blir ett traditionellt bjälklag med brädblindbotten, papp, sågspånsfyllning och plankgolv.

Expertsvar

Det är vanskligt att uttala sig om den här typen av skador utan att titta på plats. Med reservation för det tror jag att kondensfukten som du beskriver kan vara ett problem. Den kalla marken kyler av den varma sommarluften som kommer in genom ventilerna, och kondenserar. På sommaren bör man stänga till ventilerna. Kolla den relativa luftfuktigheten med en hygrometer som även visar temperatur. Ni kan se hur det utvecklas när ni stänger till ventilerna så att luftomsättningen minskar. För att minska avkylningen från marken kan man lägga 10 cm stenull på plasten under hela golvet. Men innan man gör den åtgärden vill man gärna veta att orsaken inte är något läckage. 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!