Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Kondens mellan inner- och ytterfönster

Frågeställare: Rebecca Tiger
Her jag skulle vilja komma i kontakt med någon i föreningen som kan hjälpa mig förstå varför vissa av mina vinterfönster skapar kondens mellan fönster och vissa inte, försöker googla och blir förvirrad, är det för tätt i innerfönster, för otätt utefönster, vi har varmgrund och ej färdig ventilation ännu så det kan spela in, ej fönster där nere, två av tre fönster på övervåning. Jag behöver veta vad mitt nästa steg är? Tacksam för svar. Hälsningar Rebecca huset på Hölö
Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

I princip skall utrymmet mellan fönsterbågarna vara ventilerad med uteluft och den inre bågen skall vara tät mot karmen. Anledningen är att man inte vill att varm inomhusluft, som innehåller mer fukt, skall komma in mellan bågarna och kondensera på det kalla ytterglaset.

Om man har lösa innefönster som man sätter in på vintern brukar man använda fönsterremsor för tätning av innerbågen och fönstervadd mellan bågarna för att suga upp överskottsfuktighet. Dessa finns att köpa på byggnadsvårdsbutiker.

I hus med två våningsplan är det normalt ett övertryck på övervåningen som vill ta sig ut genom otätheter vilket ökar risken för fönsterkondens, framför allt i sovrum som innehåller mycket fuktig utandningsluft på nätterna. 

Kontrollera att det finns fungerande frånluft på övervåningen genom ventiler i skorstenen och/eller från badrum. Det bästa är om man kan reglera frånluften med ställbart ventilationsdon beroende på årstid och antal boende. Annars kan det bli en onödig energiförlust. Om det blir kondens på insidan av innerfönstren så är det ett tydligt tecken på dålig ventilation.

I övervåningen kan man överväga att använda helt täta fönsterlister av till exempel silikon förutsatt att ventilationen fungerar som den ska. Sen kan man prova sig fram med att skära upp någon eller några decimeter i överkanten för att få mer luftväxling.

En annan mycket vanlig orsak till fönsterkondens är att mellanrummet mellan bågarna i kopplade fönster är för smalt och att luften då inte kan cirkulera. Orsaken brukar vara att man använt för tät färg på fönsterbågarna, till exempel plastfärg, som gör att fukthalten i träet har ökat och därmed fått träet att svälla. En kortsiktig lösning är att klämma in några tändstickor mellan bågarna som håller luftspalten öppen. Den långsiktiga lösningen är renskrapning och byte till linoljefärg vid nästa renovering.

Våra experter

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!