Rivet

Karolinska Institutet

Län: Stockholm
Ort: Solna
Rivningshot vissa byggnader. Karolinska Institutet i Solna började uppföras 1946 efter en arkitekttävling som vanns av Ture Ryberg. Ett genomgående karaktärssdrag i campusområdets många byggnader är den sparsmakade men eleganta tegelarkitekturen, något som senare arkitekter efter Rybergs död 1961 har respekterat och följt i de byggnader som tillkommit, inte minst Peter Celsings och Johan Celsings byggnader från 1976 respektive 1993. 
Denna historiska kontinuitet planeras nu att brytas i samband med uppförande av en ny aula i avvikande arkitektur och betydligt större skala. Den nya aulan skall placeras på platsen för befintligt bibliotek, kårhus, samt den huvudbyggnad där Nobels medicinpristagare har utsetts under många år, med andra ord en byggnad med stora symbolvärden för en internationell publik. Läs föreningens yttrande och debattartiklarna Förstör inte KI:s unika campus och Rädda Karolinska institutet i Svenska Dagbladet. (Länkar nedan).
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!