Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Kan ett nödtorftigt isolerat trähus stå ouppvärmt under vintern?

Frågeställare: Coco

Jag undrar om vårt enkla trähus - en rudimentärt isolerad trälåda på plintar (60 kvm) skulle må dåligt om vi låter det frysa under vintern. Vi har sen det byggdes (1965) haft en termostat på 5-7 °C under vintern, men efter vinterns elpris.....
Huset är väldigt välventilerat - det blåser rakt igenom!

Vattnet tömmer vi alltid under vintern så det är bara en fråga ang. huset och inredningen - fukt/röta/furumöbler/soffan etc.

Stort tack för svar!

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Hej Katarina!
Själva huskonstruktionen och inredning av trä klarar sig nog ganska bra. Problem uppstår främst om man förvarar textilier i huset eller har stoppade möbler. Men om huset är så dragigt som du beskriver minskar riskerna. Öppna lådor och garderobsdörrar så att det inte bildas s.k. mikroklimat med stillastående luft och häng upp textilier. Andra skador kan vara att tapeter blir buckliga och metall kan oxidera.
Men det finns även andra faktorer som kan påverka, skuggande vegetation, hur huset ligger i terrängen, takens avvattning och så vidare.
Några tips är:
Köp en enkel hygrometer, den visar om du har för hög relativ luftfuktighet i huset.
Åk ut till huset några gånger extra första året och se hur det mår. Var uppmärksam på ovanlig lukt.
I webbshopen hittar du vår tidsskrift Byggnadskultur. Nr 1 2010 handlar om fritidshus och där finns en artikel om hur du skyddar stugan.
Men en grundvärme på 5-7 grader rekomenderas normalt. Kanske kan du göra några enkla isoleringsåtgärder som minskar energikostnaderna? Lägga på mer isolering på takbjälklaget, vindtäta med lindrev och vindpapp där du kommer åt, isolera golvbjälklaget, se till att fönsterlister är hela och stoppar vinden etc.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!