Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Kalkputsad fasad

Frågeställare: Ettermyran

Vår 3 vån. fast. är från 1922. Byggd i trä med spiktegel med putsad fasad. 1970 gjordes en fastadrenovering där skador lagades och fasaden målades med Stråbrukens kalkfärg.

På många ställen har nu putsen spruckit och det finns ett antal frostskott på sydgaveln. Liknande fast. här i Linköping har fasadrenoverats så att fasaden gjorts "ren" intill trästommen. Därefter har skivor satts fast och utanpå detta har sedan STO-puts sprutats. Ser dött och tråkigt ut och gissar jag kan leda till röta eftersom det inte finns någon luftspalt.
Ovetenskapligt undrar jag hur länge jag kan avvakta med att åtgärda fasaden och hur skall det göras för att hållas sig till ursprunget? Var finns kompetensen att göra detta? Hur läser jag in mig på det hela? Vi vill behålla orginalutförandet så långt detta kan gå.

 

Bild
Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Av bilden att döma är det nog materialsprängning. Kan vara osläckt kalk, eller något i ballasten som expanderar kraftigt under inverkan av vatten. Sprickorna du nämner, men som inte syns på bilden kan komma av rörelser i fasaden.
Bra att du inte vill använda STO's system som inte ger en levande och vacker yta.
En metod som bla har använts i kv. Detektiven i Linköping (hörnet Linnégatan/ S:t Larsgatan) är rengöring till spikteglet, komplettering och utbyte av senare ditsatta "spiktegel" av lättbetong varefter fasaden putades med hydrauliskt kalkbruk (medelstyrka) och avfärgades med silikatfärg utan tillsatser. Mycket bra resultat.
Du kan kontakta Nils-Åke Hedström på Grontmij AB 013 480 27 75, som var projektledare, eller renoveringsarkitekt Per Arne Ivarsson på Idomenico 031-19 64 80, som också är ledamot i Byggnadsvårdsföreningens styrelse.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!