OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Hotad

Kägelbanan i Lindesberg

Län: Örebro
Ort: Lindesberg

Kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg uppfördes 1883 av Linde Kägelklubb. Föreningens syfte vara att förena sällskaplig samvaro med en för själen roande och för fysiken välbehövlig sysselsättning.

Kägelspel var vid slutet av 1800-talet en spridd hobby som i Lindesberg höll i sig ända till 1970-talet då medlemsantalet var så pass minimerat att fortsatt verksamhet var ogörligt. Byggnaden lämnades då i förfall och med undantag för tillfälliga upprustningar har husets skick stadigt försämrats.

Några kulturminnesmärkta banor finns fortfarande kvar. I Finspång finns en som är byggd 1858. I Dådran i Dalarna finns en av de bäst bevarade kägelbanorna. Andra kägelbanor finns bland annat i Arboga, Skultuna, Linköping, Medevi brunn och Södertälje.

Kägelbanans öde har tidigare uppmärksammats av olika intressenter:

En privatperson ville överta och flytta byggnaden - men under sommaren har besked lämnats om att intresset inte kvarstår.Miljöpartiet har lämnat in en motion om att kulturminnesmärka byggnaden för att kunna söka bidrag och rusta upp den som arbetsmarknadsåtgärd.Kyrkbergsgruppen har lämnat in medborgarförslag om bevarande och idéer på aktiviteter i och kring Kägelbanan.

Enligt underlaget till kommunstyrelsens ledamöter finns nu tre alternativ för Kägelbanan på Kyrkberget:

Sälja - att öppet annonsera ut byggnaden med möjlighet att flytta eller överta den på befintlig plats med avstyckning av lämpligt område. ”Detta bör kombineras med köparens beskrivning av användningsområde”, enligt underlaget.Renovera - renoveringar har genomförts under årens lopp och en ny renovering skulle uppskattningsvis kosta cirka 700.000 kronor. ”En förutsättning är att säkerställa verksamhet/aktivitet på entreprenad eller i kommunal regi”, enligt underlaget.Riva - ett alternativ som undanröjer fortsatt skadegörelse, eliminerar risken för personskador och påverkar inte investerings- och driftbudget, enligt underlaget.

 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!