Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Isoleringstyp och skorstenstyp?

Vi ska bygga en stuga på 30m2 för tillfälligt bruk. Kan man verkligen isolera med mineralull, plast på insidan? Kondens? Jag vill egentligen inte ha plast på insidan. Måste man då ha naturmtrl som isolering? Jag är orolig för att mineralull inte passar då man eldar upp huset mer sporadiskt, är det så? Kan såg och kutterspån vara lämpligt? Finns det annat som är bättre?
Ang eldning tänker vi vedspis och kamin. Frågan är om man ska ha en murad skorsten eller 2-3 plåtrör?
För och nackdelar med de båda?
Skulle en tegelstensskorsten tåla de höga temperaturerna från braskamin? OBS att frågorna gäller ett litet hus som eldas upp då och då, dessemellan kallt, med de problem som blir då.

Expertsvar
Per Zackrisson

Per Zackrisson

Byggnadsvårdare

Jag antar att ni ska bygga med en regelkonstruktion. En timmervägg behöver ni inte isolera. Ni kan välja spån eller cellulosaull i väggar och på vind. Cellulosaullen finns både som skivor och lösull, lika effektiv som mineralull men diffusionsöppen. Lösullen håller samma pris, cellulosaskivorna nästan dubbelt så dyra som mineralullsskivorna. Linullsmatta är också ett utmärkt alternativ till cellulosa, men dyrare. Spån har ungefär halva isoleringsförmågan mot cellulosaullen och har den egenheten att den packar sig så småningom vilket är ett bekymmer i väggar, billigt. Plasten i modernt byggande är till för att skydda mineralullen från fukt.
Skorstensalternativ när ni ska ha två eldstäder, och gärna en ventilationskanal, anser jag vara tegel eller skorstensblock (typ leca). En modern braskamin har lägre rökgastemperatur än en öppen spis eftersom den tillvaratar mer värme till rummet.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!