Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Isolering tak gammalt stall

Frågeställare: KK

Vårt stall är öppet upp till nock, höjd ca 5-6m. Det är försett med råspont, underlagspapp och tegelpannor.
Problemet är all den fukt hästarna avger och trots effektiv ventilation bildas kondens (som fryser på vintern!) på undersidan av råsponten. Denna har börjat ta skada och soliga dagar smälter isen och det "regnar" i stallet.
Vi avser isolera detta snedtak upp till nock eftersom jag tror att denna v-form underlättar för varm och fuktig luft att stiga upp och ventileras ut i ventialtionsskorstenen (som ska flyttas från gaveln till nocken).
Vi har fått förslag på lösullsisolering av cellulosa och man förespråkar en luftspalt. Dock blir det en väldig massa lager och kostnader, luftspaltskiva av papp, lösull, ångbroms, glespanel samt beklädnad (som ju helst skall vara av ljuddämpande material).
Vi känner att det vore bra med ett mer objektivt utlåtande om en enkel fungerande teknisk lösning för att slippa kondensproblemet, och spara lite energi.
(Takstolarnas dimension ca 50x180)

Expertsvar
Magnus Henriksson

Magnus Henriksson

Byggnadsantikvarie

Som jag förstår det har du fått ett förslag från en entreprenör som arbetar med lösull av cellulosa. Svårt att uttala sig exakt om förslaget utan att ha sett det men generellt så kan man säga att ett stall är en byggnad med stor fuktbelastning och det är nog värt att använda sig av alla försiktighetsåtgärder. Du vill ju inte ha en fortsättning på dom problem som finns idag. Luftspallt mellan isolering och råspont är en sån sak som de lärde träter om redan i ett bostadshus, i ett stall tycker jag däremot inte att man bör tveka om att se till att man bör ha det. Att ha v-format innertak ända upp till nock innebär att man kan få stor lokal fuktbelastning längst upp i 'v-et'- Skulle rekomendera att sätta hanbjälkar för att bryta taket lite grann, åtminstone någon meter horisontellt tak. Ventilationskupa eller kupor bör givetvis vara kvar.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!