Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Isolering och ventilation i gammalt hus

Frågeställare: Magnus Otterskog

Vi bor i en gammal skola från 1895 och håller på att inreda vinden på huset. Jag har också lagt om taket och för att få det tätt innan isolering har jag under tegelpannorna lagt en duk (Proctor Roofshield) som skall kunna släppa ut fukten inifrån. Sedan har jag tänkt att isolera uatn luftspalt med cellulosaisolering på båda sidor täckt av diffusionsöppen vindduk (T-vind från T-emballage). Innanför isoleringen har jag tänkt ha brädväggar med lera som ytskikt. På så vis hoppas jag på att kunna få en bra och sund lösning på fukttransporten ut från huset. Har jag tänkt rätt här?

Nu till ventilationen, huset är ganska stort med stora luftvolymer och byggmyndigheten här i stan vill då att vi installerar en stor ventilationsanläggning för att omsätta rätt luftvolym per tidsenhet enligt de normer som finns. Min fråga är, gäller dessa normer också hus som är byggda utan plast? Jag kan inte riktigt se att jag behöver denna stora ventilationsanläggning i ett gammalt, otätt hus med stora luftvolymer och relativt bra självdrag genom kaminer och gamla fönster. Jag skulle helst bara vilja ha tilluftventiler i sovrummen/allrummen och någon typ av enklare mekanisk frånluft från badrum och tvättstuga. Skulle det fungera och skulle det kunna godtas av kommunen? Vi har idag ingen "konstgjord" ventilation på nedervåningen och det är aldrig några problem med dålig luft där.

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Gällande regler och bestämmelser är ofta anpassade för moderna metoder och material vid nyproduktion. Tyvärr finns inte alltid kompetensen att bedöma traditionella lösningar. Man kan göra avsteg från gällande bestämmelser t.ex om byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde. Ta kontakt med ditt länsmuseum och ta reda på om huset är inventerat och eventuellt skyddat. Länsmuseets byggnadsantikvarier bör kunna hjälpa dig vidare i ärendet. Om du är medlem i föreningen kan du också kontakta ditt länsombud som kan förmedla kontakter till erfarna konsulter.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!