Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Isolering i golv och på mark

Frågeställare: Sven i Bohuslän

Vi ska åtgärda krypgrund och golvbjälklag och har frågor om isolering. Orsaken till åtgärderna är att jag får hälsoproblem som skulle kunna förklaras av mögel. Vi har hög luftfuktighet i grunden: ca 90% RH året om. Med hjälp av LIM-I-diagrammet har vi också sett att mögel bör trivas bra under en stor del av året, givet uppmätt RH och temperatur. Det är ett gårdshus från 1700-talet, renoverat under årens lopp. Krypgrund, timmerstomme, mur av natursten med puts. Vi har haft besök från konsulter inom både byggnadsvård och mögel/fukt, och planerar en mängd åtgärder. För att minska fuktigheten i grunden planerar vi bl.a. att sätta in en avfuktare, då vi inte tror att andra åtgärder räcker. Vi vill använda fuktbuffrande och byggnadsvårdsmässiga material i bjälklaget. Vi ska isolera marken för att öka temperaturen i grunden och byta ut gullfiberisoleringen i bjälklaget mot bättre material. Har läst er imponerande sammanställning av isoleringsmaterial https://byggnadsvard.se/kunskapsbanken/artiklar/isolering/isoleringsmaterial-fra%CC%8An-a-till-w . Fråga 1: Hur bör man isolera marken, vilket material? På t.ex. https://www.lfs-web.se/Krypgrundsisolering.htm säljs något som består av polyeten. Men det finns inte med i er sammanställning. Fråga 2: Golvbjälklaget fundererar vi på att isolera med cellulosafiber, hampa eller lin. Är det något av dessa som ni kan rekommendera framför de andra? Från er sammanställning får vi god information om tekniska data, men undrar hur dessa olika material står sig i praktiken. Är något mer beprövat än de andra? Finns det kända problem? Enligt er lista så verkar både hampa och lin trevligare än cellulosa eftersom cellulosa har en del tillsatser, hur tänker ni om detta?

Expertsvar

En avfuktare kan vara nödvändig i vissa fall men förhoppningsvis kan era åtgärder skapa ett klimat som klarar sig utan teknik. Ett tips är att börja utan avfuktare och mäta luftfuktigheten över tid. Kanske klarar ni er utan?

Polyeten är ganska nytt och var inte med i vår sammanställning. Men det är en plast och är därför inte så intressant för miljömedvetna byggnadsvårdare. Alternativ är cellglas eller hazopor. 

Cellulosafiber har funnits längst på marknaden men både lin och hampa uppfyller kraven på miljövänlighet och fuktegenskaper. Helt säkert vet vi ju inte förrän någon gång i framtiden :-) Ett tips är att fråga olika entreprenörer som är vana vid de olika materialen och välja den som ni har mest förtroende för och som kan lämna garantier.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!