Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Isolering av vind i sekelskifteshus

Frågeställare: Arvid

Jag står i färd med att isolera vinden i ett hus byggt 1907. Jag har hittat ett modernt material (SPU-skivor) som ger bättre isolervärden är det mesta på marknaden samtidigt som det inte bygger så mycket. Mina frågor är:

1) Får jag bättre/säkrare luftgenomströmmning mellan råsponten och isoleringen (som innehåller diff.spärr) om jag "konstruerar" en kall kattvind (som jag inte kommer att komma åt inifrån). Eller ska jag isolera längs råsponten ända ner till takfoten? Det är ju enklare att skapa en kall kattvind då jag inte behöver krypa nere vid takfoten och man kan ju tänka sig att en större luftvolym i kattvinden borde vara positivt ur ventilationssynpunkt (kanske till och med värms upp lite från undervåningen och därmed stiger lättare uppåt?).

2) Hur hanterar jag den uppvärmda och fuktiga inomhusluften på vinden? Måste jag installera genomföringar uppe i innervindstaket som släpper ut dessa? På vinden har jag även en balkongdörr samt en takkupa. Kan jag ha en frånluftsfläkt bredvid balkongdörren?

Expertsvar
Kerstin Eriksson

Kerstin Eriksson

Arkitekt

Det känns som att du gör det väldigt svårt för dig. Ditt resonemang angående fukt skulle jag vilja vända på.
Den fukt som alltid finns i innomhusluften skall ventileras ut genom kanaler i din skorsten.Det finns inga bättre ventilationskanaler än en hederlig gammal skorsten.
I vanliga rum varierar luftfuktigheten med temperaturen. Varm luft kan hålla mer fuktighet än kall luft. I gamla hus har detta aldrig varit något problem därför att husen är byggda av material som kan uppta fukt och avge fukt. Man kan kalla det att materialen buffrar fukt.Det är material som trä,sågspån, papper, torv o dyl.Det fanns inga difftäta skikt i gamla hus därför att det inte behövdes när man använder material som kan buffra fukten.
Mitt råd är att du försöker åstadkomma samma situation i ditt gamla hus efter att du har tilläggsisolerat det.
Det innebär att du skall bygga en diffussionsäppen konstruktion med isoleringsmaterial som kan ta hand om fukten. Då skall du välja att isolera med cellulosamaterial. Har du inte kommit i kontakt med detta tidigare så rekommenderar jag att du googlar på cellulosaisolering eller kollar på www.multisol.se eller www.cremab.se.
De SPU-skivor du nämde känns som raka motsatsen och känns helt fel att använda i ditt fall.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!