Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Isolering av vind för 2 sovrum

Frågeställare: Hans på Karlberg, Säffle

Vi har ett mindre torp från mitten av 1800-talet som jag arbetar med. Har lagt ut ett trägolv med förstärkt isolering av kutterspån och byggt upp väggar mot kattvindarna. Har fastnat för träfiberisolering, Hunton, och vill ha reda på hur jag skall utföra denna. Kan jag använda diffusionsöppen vindpapp, och hur skall den installeras i så fall. Tjockleken på isoleringen har jag tänkt 18 cm både på väggar och tak? Skall gå att använda vintertid. Finns det några ritningar eller andra beskrivningar hur isoleringen skall utföras? Har för tillfället inga bilder, kameran har gått sönder, men kan ordnas om du vill ha det

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

I första hand skall tillverkaren av isoleringen kunna redogöra för hur konstruktionen skall utföras, det är frågan om garanti och försäkring om det skulle bli skador i framtiden. Med det sagt kan man konstatera att valet av naturlig isolering inte ställer lika höga krav på täthet men konstruktionen skall vara vindtät för att inte kylas av. Och innifrån får det inte finnas otätheter så att varm och fuktig inomhusluft kan pysa upp på kallvinden och kondensera. Det finns olika dukar och papp med olika grad av täthet som passar för ändamålen men som sagt skall tillverkaren kunna ange vilken sort som skall användas på isoleringens olika sidor. En tumregel i vårt klimat säger att insidan skall vara tätare än utsidan så att fukten skall kunna ventilera ut. Och ju tjockare isolering desto större krav på täthet. I artikelbanken finns några artiklar som beskriver olika problem vid tilläggsisolering, Tilläggsisolering och fuktproblem och Tilläggsisolera - men inte för mycket!

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!