Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Isolering av vind

Frågeställare: Eric

Jag har köpt ett hus som min svärfar byggde i slutet av 50-talet. På vinden ligger nu ett tunnt lager sågspån. Är det bästa att fylla på med ny sågspån och ev kutterspån ?
Det finns ingen ventilation på vinden. Takfoten är helt tät. Taket är klätt med plåt och helt tätt. Ingen fukt syns. Takmodellen är med lutning även på kortsidorna så det finns inga gavelsidor.

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Man brukar säga att man inte skall laga det som inte är trasigt, och det gäller i högsta grad din vind. Har det funkat i 50 år så bör det fungera i fortsättningen också. MEN. Om du ökar på isoleringstjockleken mycket så blir vinden kallare och det kan också förändra fuktbalansen. En vanlig skada är tex luftläckage mellan bostadsvåningen och vinden som får extra fart om temperaturskillnaden blir större: varm inomhusluft pyser upp på vinden genom övertryck och kondenserar på vindens kalla ytor (då brukar det bli mögel på takpanelens insida.) Därför är det viktigt att det inte finns några håligheter mellan bostadsvåning och vind.
Metoden du föreslår är annars i princip helt rätt, fyll på med ett hygroskopiskt material som såg-/kutterspån eller annan cellulosaisolering. Men du bör absolut övervaka klimatet med jämna intervaller under några säsonger efter tilläggsisoleringen så att du inte får en relativ fuktighet över 70-75%. Det är många faktorer som påverkar den relativa luftfuktigheten, tex varm/kall skorsten, skuggade/solbelysta takfall och det ovan nämnda luftläckaget från bostadsvåningen. Den relativa luftfuktigheten övervakar du enkelt med en vanlig hygrometer med min- max-värden (som finns att köpa på vanliga butikskedjor med teknikprylar). Om du når problematiska fuktnivåer efter isoleringen kan du behöva öppna några ventiler för ökad ventilation. En sån åtgärd bör du låta en erfaren konsult hjälpa dig med.
Som medlem i Byggnadsvårdsföreningen kan du kontakta dina länsombud som kan hjälpa dig vidare med kontakter till bra konsulter och hantverkare.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!