Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Isolering av husgrund i lutning

Frågeställare: Pasi

Hej, jag håller på med renoveringar av vårt sommarhus som har byggår 1896 och där huset ligger i en sluttning. Vi har en grundmur av huggen sten som är tätad med bruk och har ventilationsgluggar. För 50 år sedan byttes golvet i halva huset på grund av rötskada, och då lades nytt trägolv utan isolering in i den delen. I den övre delen av huset där grundmuren är som lägst är det 10-20 cm grundmur och på nedre delen är det 60-70 cm. I övre delen har vi bytt golv i ett rum (köket) eftersom det var delvis angripet av röta och därunder låg en mullbänk som vi skottat ur, fyllt med lecakulor och satt i nytt obehandlat grangolv. Syllen var då mycket ankommen av röta men bjälklaget i ek var i gott skick. Vi vill nu isolera golvet som byttes ut för 50 år sedan och undrar vad som kan passa bäst. Syllen verkar vara angripen av röta lite överallt så den ska bytas också. Jag har funderat på att fylla hela grunden med leca eller hasopor, alternativt att bara isolera grundmuren med lämpligt material inifrån. Att bygga en trossbotten fungerar inte så bra då det är för grunt i övre delen. Kan man bygga trossbotten delvis och fylla med leca eller hasopor i grunda delen? Bilden visar huset från nedre delen med högsta delen av grundmuren.

Bild
Expertsvar

Först bör man utreda orsakerna till fuktskadorna. Man brukar börja från utsidan eftersom det är enklast. Kan ytvatten rinna in mot grunden, är marknivån nära syllen, hur är takavvattningen ordnad och finns växtlighet nära in på huset? I Byggnadskultur nr 3 2015 finns artikeln "På säker grund" som ger en hel del handfasta tips i frågan. När dessa möjliga orsaker är lösta med dränering, 1-2 meters frånfall från huset, minst 20 cm mellan fasad och mark, takavvattning med markavlopp och borttagande av buskage och träd nära grunden så bör grunden vara tillräckligt torr. Hög luftfuktighet i grunden kan även uppkomma genom felaktig ventilering, att varm sommarluft kan komma in och kondensera i den svala grunden samt även undantagsvis av uppträngande vatten från marken. Beroende på resultat av dessa åtgärder är nästa steg återfyllning som du beskriver med ickeorganisk isolering eller eventuell isolering av mark och grundmurar för att höja temperaturen i grunden. Fördelen med det senare är att inspektion och luftfuktsmätning är möjlig och då skall bjälklaget inte ha mycket isolering så att spillvärme kan värma upp grunden några grader.  

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!