Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Isolering av golv i kallfarstu

Frågeställare: Karin i Uppsala

I sommar ska vi isolera sommarhusets kallfarstu som aldrig förut varit isolerad. Det är välventilerat under huset, inga som helst tecken på mögel eller fukt. Huset är från 1850-1888 (tillbyggt i omgångar) Nu mina frågor: 1. Vi vill isolera med traditionella isoleringsmaterial typ kutterspån blandat med sågspån, men det måste ju vara helt torrt annars möglar det? Hur vet jag att det jag köper är helt torrt? Finns det något annat bättre isoleringsmaterial? 2. Hur mycket spån behöver jag lägga under golvet och hur nära golvet får det ligga? Dvs ska det vara lite luft mellan golvet och spånet eller kan man fylla hela vägen upp? 3. Marken ligger ganska nära golvet som det ser ut i dag, borde vi gräva ur grunden lite för att säkerställa fortsatt god ventilation? På övriga ställen under huset där det ligger gammal isolering är det bitvis ganska nära marken utan att det verkar ha tagit skada.

Expertsvar

Alla hus är olika beroende på konstruktion, markens beskaffenheter och kringliggande vegetation. Om ni inte har haft problem med fukt i grunden tidigare och avrinningen från taket leds bort från huset så är nog förutsättningarna goda. Men den tidigare dåliga isoleringen kan också genom spillvärmen ha bidragit till att det är torrt under huset. En rekomendation är att läsa Energiboken som bland annat beskriver nästan alla förekommande isoleringsmaterial och deras egenskaper.

Vissa isoleringsmaterial som till exempel spån sätter sig efterhand och bildar en luftspalt mellan isolering och golvbrädor. Om väggen runt golvet inte är helt vindtät och isolerad kan golvet bli avkylt vilket känns som golvdrag. Därför är det viktigt att isoleringen ligger an mot golvbrädorna.

Ett generellt tips är att köpa en hygrometer så att ni kan övervaka den relativa luftfuktigheten under huset och i utrymmet.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!