Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Kallt, fuktigt trapphus i 20-tals skärgårdsvilla

Frågeställare: Skärgårdsvillan

Hej, Har en skärgårdsvilla i trä från 1922 där trapphuset/kallfarstun behöver isoleras då väggarna endast består av ytterpanel, regelverk av tjocka stommar samt pärlspont. Dessutom har jag förhöjda fuktvärden (mellan ca 20 - 32%) i nedre delarna av bärande stommar och brädgolvet. Bottensyllen har upp till 40% men är hård och fin. Grunden härunder är uppmurad tegel samt granit utan fuktspärr mot bottensyll, ventilation eller inspektionshål. Det verkar inte finnas rötangrepp eller skador pga av fukten men lite gammalt vitt mögel fanns under linoleummattan som inte gick att rädda. Min fråga nr 1 är alltså hur jag ska gå till väga för att isolera utan risk för fuktskador? Jag har tänkt mig följande konstruktion: Tjärad vindpapp 75mm Linisolering Diffusionspapp Pärlspont Grunden behöver antagligen inspekteras då fukten troligen kommer därifrån. Min fråga nr 2 är om det räcker med att ventilera grunden i samband med denna isolering?

Bild
Expertsvar

Det var vanligt att trapphusen lämnades oisolerade, framför allt om det var egna lägenheter på våningsplanen. Även i städerna lämnades trapphus och hallar ofta ouppvärmda för att spara bränsle. Om trapphuset inte tillhör samma bostad så kan man tänka likadant idag, det spar energi. 

Dina frågor är svåra att svara på eftersom det är många faktorer som påverkar. Svaren här nedan får ses som generella. Jag rekommenderar att du köper vår Energiboken där står allt du behöver veta om hur man isolerar den här typen av hus.

Jag gissar att du har ett värmeläckage från bostadsvåningarna till trapphuset vilket gör att varm luft kyls ned och kondenserar mot de kalla ytorna. En kall grund förvärrar saken genom nedkylning. Om du skulle vilja behålla konstruktionen är det viktigt att du håller dörrarna från trapphus till bostadsrummen stängda. 

Tilläggsisoleringen för väggen du beskriver verkar rimlig. Du kan sätta vindpapp/-duk i facken mot ytterpanelen och även fylla dem med isolering. Vind som kyler ned konstruktionen är annars en stor energibov och därför ar det bra att ha vindskydd så långt "ut" i konstruktionen som möjligt, framför allt om det finns hålrum i väggen. Den inre vindduken/ångbromsen skall vara mer diffusionstät än den yttre för att undvika att varm och fuktig inomhusluft tar sig in i väggen och kondenserar.

Beträffande grunden under trapphuset så skall den ventileras sparsamt. För mycket kall vinterluft kyler ned konstruktionen och varm, fuktig sommarluft ger kondensskador. Ett sätt att minska nedkylning från marken under golvet är att isolera med mineralisk isolering mot marken. Om muren inte har fuktspärr är den antagligen kallmurad med natursten så att fukt inte kan tränga upp kapillärt. Undvik täta skikt på golvet, till och med tät målarfärg kan hindra fuktvandringen och ge uppfuktat golvvirke.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!