Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Isolering av enstensteglad yttervägg

Frågeställare: Johan

Har precis köpt en gård i Skåne. Boningshuset är byggt på 1890-talet och ytterväggarna är endast enstensteglade. Det har inte bott någon i huset sen 1979, och det har aldrig gjorts några större renoveringar. Allt är original.
Vi kommer primärt att använda huset under somrarna, men kommer att installera någon form av värmesystem så att vi kan vara där under helger på vinterhalvåret. Vi har nu hört att vi lär få problem med immiga (englas)rutor och fukt när vi värmer upp huset vintertid, då ytterväggarna endast är enkelteglade. Hur ska man bäst isolera väggarna?

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Principen är att använda material med samma tekniska egenskaper som orginalmaterialet för att det inte skall bli fukt- och mögelproblem. Och i detta fall innebär det bland annat hygroskopiska material som cellolusafiber, lin osv.
Om huset är orginal bör du dock tänka till lite extra innan du gör en tilläggsisolering. Det finns både tekniska och antikvariska fallgropar. Ta kontakt med ditt länsombud (om du är medlem i Föreningen) som kan besiktiga och ge ett åtgärdsförslag, alternativt hänvisa till annan kunnig person. Om väggarna i bostadsdelen tex är utförda med skiftesverk och lerslammning eller obränt lertegel, vilket är standardkonstruktionerna från den här perioden, är förutsättningarna annorlunda och kondens kommer tex inte att förekomma. Bland annat därför är det bra att göra en liten "förundersökning" innan du kastar dig över verktygslådan.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!