Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Isolera vind på gammalt hus.

Frågeställare: Jonas

Jag skall isolera vinden på ett sekelskifteshus med trästomme, totalt ca 80 m2.
Det ligger nu, på större delen av ytan ca 300mm sågspån. På vissa mindre delar ligger motsvarande tjocklek med gullfiber gjort på senare år.
Tänkte nu isolera en tjocklek på 500 mm.

Mina frågor är:
1: Ska jag ta bort spånet och ersätta med ny isolering? Jag tänker närmast ur brandsynpunkt då det är två murstockar som det eldas i vintertid.

2: Vilken isolering ska jag i så fall använda? Tänkte först "typ" gullfiber, men man kanske skall använda något som är hållbarare ur miljösynpunkt?

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Ditt hus byggdes hygroskopiskt, dvs att konstruktionen inte var helt lufttät utan tillät fuktvandring. Därför är det klokt att fortsätta med den principen. Mineralull däremot klarar inte fuktvandring på samma sätt och om konstruktionen släpper in fukt så stannar den i mineralullen med minskad isolerförmåga och risk för mögel som konsekvens. (Om du ändå vill använda mineralull bör du ha en ångtät plast under isoleringen enligt leverantörens anvisningar).
Även om mineralullen på din vind är torr och fin och du inte har någon konstig lukt så skulle jag med andra ord ändå överväga att byta ut den om du skall öka på isoleringen.
Bäst effekt får du om du byter ut befintlig isolering till cellulosafiber. Men ditt sågspån (sannolikt blandat med kutterspån) har samma fuktegenskaper som cellulosafiber och därför kan du också läta spånet ligga och fylla på med cellulosafiber. Skillnaden i isolereffekt blir marginell i de tjocklekarna
Brännbart material skall inte ligga mot skorstenarna. Isoleringsfirmorna har enkla lösningar för det.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!