Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Isolera utvändigt/invändigt gammalt trähus

Frågeställare: StefanOStefansson

Jag ska renovera en gammal skola med ca 20cm stockar i väggarna. Nu skall jag göra om ytterfasad samt invändigt. Jag vill helst inte ha diffusionsplast invändigt men vill ha vindplast utvändigt. Min fråga är vilken isoleringstjocklek jag skall använda invändigt resp. utvändigt? Snickarna rekommenderar 45mm utvänd samt 70mm invänd. Är detta en bra ide med tanke på daggpunkt? Är det bättre att ha 70mm utvänd och 45 invänd för att få ut daggpunkt utanför stockarna? Är detta ett problem med daggpunkt i gamla hus? (Huset ligger i Lidköping). Finns det andra fördelar med 45 ute och 70 inne som uppväger daggpunktsproblemet. Vad är eran rekommendation vid denna typ av frågor?

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Konstruktionen med 20 cm timmer anses normalt inte vara en dålig isolering om det sitter bra vindspärr och panel på utsidan och lerklining eller motsvarande på insidan. Det finns många andra energiåtgärder som ger betydligt mer tillbaka per investerad krona och som inte riskerar att skada husets utseende och originaldetaljer lika mycket som tilläggsisolering av väggarna. Det är nog bara byggfirmorna som tjänar på sådana omfattande åtgärder.
Börja med att köpa Energiboken (byggnadsvard.se/energiboken) som hjälper dig att bli en bättre beställare. (För närvarande har du som medlem specialpris.)
Om du mot förmodan ändå kommer fram till att göra en ut- och invändig tilläggsisolering av väggarna så bör du ta råd av en erfaren byggnadsvårdare, som inte har ekonomiskt intresse av en omfattande åtgärd. Ditt länsombud vet vem du kan vända dig till i ditt område. Som du är inne på finns många fallgropar, en utvändig "vindplast" vore till exempel förödande genom att den stoppar fuktvandringen på fel ställe. Andra frågor som behöver svar är val av isoleringsmaterial och hur du kan lösa de arkitektoniska detaljerna som fönster takfot, foder och snickerier utan att husets utseende förvanskas.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!