Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Isolera torpargrund med lin

Frågeställare: Göran

Hej Jag har ett 1800-tals timmerhus med torpargrund där blindbotten ligger ca 20 cm från markytan och spånisolering. I en uppreglad påbyggnad har vi haft påhälsning av envis trägnagare som efter rötskada i blindbotten börjat äta på 2 av golvbjälkarna. Nu när jag brutit upp golvet, öst ur all spån, rivit ut rötskadat trä och knackat rent i till frisk ved i balkarna funderar jag på att isolera med lin. Anticimex ska sanera först men frågan är om det räcker med att lägga ny trossbotten, vindpapp, isolinabalar- 20 cm tjocka, ångpapp och trägolv Tanken är att markfukten ska kunna buffras i linet under den kalla årstiden.

Expertsvar

Det är svårt att garantera ett fukt- och skadedjurssäkert resultat samtidigt med tjocka isoleringslager. Alla hus är olika med avseende på markförhållanden, grundkonstruktion, läge i terrängen, läge i landet, väderutsatt, skugga, växtlighet, duschvanor, temperatur och så vidare men gemensamt är att ju mer isolering desto större krav ställs på konstruktionen. - Äldre hus hade ingen nämnvärd isolering och dagens högisolerade plusenergihus fungerar bara med helt täta konstruktioner och ganska avancerad teknik.

Med detta som generell brasklapp låter din konstruktion ändå bra med avseende på material. Eventuellt kunde man använda hampaisolering som är naturligt skadedjurshämmande. Den tjocka isoleringen kommer göra kryputrymmet under bjälklaget kallare och det är klokt att övervaka klimatet i kryputrymmet med en hygrometer. Särskillt på sommaren då den relativa luftfuktigheten i grunden är som högst. Las gärna artikeln På säker grund som tar upp krypgrundsfrågor.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!