Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Isolera och byta tak

Frågeställare: Fredrik

Hej,

Jag har ett hus från 1932 i 20-talsstil 2,5plan i så kallad plankkonstruktion huset står i Umeå :)

Tegelpannorna som ligger på taket är dåliga och måste bytas ut, då vi ska byta ytskicktet (till plåt) vill vi även passa på att isolera taket så att det blir varmt och fint utan att förstöra utseendet samt äventyra problem med fukt etc. hur bör vi göra?

Taket utifrån är som följer: Tegelpannor 50mm topp till dal, strö och bärläckt 2x25mm, takspån 10mm, brädor 25mm, takstol 130mm.

Tilläggas bör att även fasaden är i dåligt skick och vi planerar att inom en snar framtid även byta brädfodring och då passa på att tilläggsisolera även där.

MVH
Fredrik

Expertsvar
Kerstin Eriksson

Kerstin Eriksson

Arkitekt

Jag är inte norrlänning men jag har varit på besök där och konstaterat att det är mycket vanligt med plåttak i stället för tegel. Jag antar att det är praktiskt med tanke på de större snömängderna. Snön glider lättare av och plåten håller längre och kräver mindre underhåll. Det billigaste är att sätta på en trapetskorrugerad plåt men det är inte vackert. En slät falsad bandplåt är vackrare. Ett tegeltak är vackrast och det är sällan att materialet är så dåligt att det måste bytas helt och hållet utan det räcker med att byta ut trasiga pannor. Undertaket med läkt och papp har en begränsad livslängd och detta kanske behöver göras om nu i ditt fall och då måste ju alla pannorna flyttas och sättas upp på nytt. Fundera en gång till om du inte kan behålla dina tegelpannor.
Du talar inte om vilken isolering som finns i taket nu. Ligger där sågspån på vindsbjälklaget? Finns det snedtak som behöver isoleras. Du behöver 25-30 cm isolering i snedtak mot uppvärmt utrymme och totalt ca 40 cm på vindsbjälklaget. Välj cellulosaisolering så får du bästa isoleringseffekt och slipper använda plast. Med denna typ av isolering bör du inte ventilera taket från takfoten och upp på vinden enligt flera tester som är gjorda. Information om detta finns på hemsidorna från cellulosaisoleringsföretagen. t.ex www.ekofiber.se www.cremab.se www.multisoltrafiber.se m fl
Angående dina ytterväggar och tilläggsisoleringen där så är det helt klart att dina plankväggar är mycket dåliga ur energisynpunt och behöver en tilläggsisolering. En utvändig tilläggsisolering resulterar för det mesta i att huset tappar sin form och proportioner och blir fult så vida du inte samtidigt förlänger takutsprånget, flyttar ut fönstren och bygger på grundmuren. Vill du slippa detta så kan du isolera invändigt i stället. I detta fall så måste du ta hänsyn till radiatorer och rördragningar som kanske måste flyttas. Att isolera invändigt kan ha den fördelen att du samtidigt kan dra ny el infällt i väggen på ett snyggt sätt.
Hur effektiv tilläggsisoleringen blir beror inte enbart av tjockleken på isoleringen utan kanske i större utsträckning på hur nogrannt arbetet utförs. Det är viktigt att du undviker köldbryggor och får tätt utan luftrörelser i isoleringen. Isolering med lös cellulosa innebär att du får dubbla densiteten på isoleringsmaterialet jämfört med den vanliga mineralullen och bara detta gör att det finns mindre möjlighet för luftkonvektion i isoleringsmaterialet. Om du vill arbeta med skivmaterial av cellulosa så finns linisolering som ett alternativ. Kolla www.isolina.se. Ett trevligt naturmaterial som har bra isleringsegenskaper och tar hand om eventuell fukt utan att förlora i isoleringsförmåga. Undvik att använda plastfolie i ditt hus. Det mår både du och huset bra av.
Om du är medlem i Föreningen kan du kontakta ditt länsombud och få tips med kontakter och goda råd.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!