Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Isolera golv underifrån

Frågeställare: Petter Öhnell

Hej, Huset vi bor i är byggt 1911 och är en plankstomme på granitgrund. Under större delen av huset är en rejäl källare. När vi öppnade golvet i den delen som är över krypgrunden i samband med en badrumsrenovering uppdagades att trossbotten var fylld med lera. Efter det har jag gjort inspektioner där det går att komma åt för att se om konstruktionen är samma överallt. Mycket riktigt är resten av golven en lerkaka om 5 - 10 cm och sedan en luftspalt om 4-5 cm upp mot golvbrädorna. Det förklarar både kalldrag och minusgrader i draget från golvbrädorna vintertid. Min fråga är vad ni tänker om idén att öppna trossbotten underifrån, dvs. genom källaren, för att tömma och bygga upp en isolering utan att behöva bryta upp ursprungliga golv och fina linoleummattor som finns i huset. Finns det risker och komplikationer med ett sådant tillvägagånggsätt? Min tanke är att isolera med lin med spärrpapp som ångbroms uppåt och vindduk som tätning runt syll och under isoleringen. Ca. 20 cm tjocklek är det som får plats utan att göra källaren för låg.

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Lera är ett bra material för bjälklagsfyllning, vindtätande, ljuddämpande. lite isolerande och miljövänligt. Det finns metoder att fylla upp med cellulosafiber genom hål i fasaden som kan placeras bakom locklister. Rådgör med isoleringsentreprenör. Man kan också göra en enkel och effektiv isolering ovanifrån genom att lyfta golvet längs ytterväggen, läs artikeln Isolering och snygga friser.

Det går även att isolera underifrån även om det är en bökig hantering. Tänk på att många äldre källare har tak av asbestplattor vilket kräver specialkunskap. Tänk också på att en tjock bjälklagsisolering gör att spillvärmen till källaren minskar och därmed minskar uttorkning i källaren vilket i sin ökar fuktigheten och risk för mögel.  

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!