Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Isolera kalla golv i 1700-talshus

Frågeställare: Alf från Stockholm skärgård

Hej, Vi äger sedan en tid en gård med byggnadsår 1720 i Stockholm skärgård. Vi har påbörjat genomgripande byggnadsvårdsåtärder och turen har nu kommit till golven i bottenvåningen. Det finns 4 rum i den gamla ursprungliga delen, förstuga, kök, kammare och sal. Förstuga och kammare har oisolerade plankgolv från 1720. Golven består av kilsågade golvplankor med bredd 25 till 35 cm och tjockleken ca 5 cm. Salen har ett golv av maskinsågade golvplankor gissningsvis från ca 1900. Golvet i salen har troligen ett golvbjälklag med isolering av spån- och/eller mossa. Golvet är mycket kallt och vi gissar att blindbotten och isolering "har gett sig av". Köket har ett nyisolerat golv från 2007 där enligt uppgift ett nytt golvbjälklag med moderna material har installerats. Vi avser nu att lyfta upp alla dessa 4 golv och ersätta dem med gamla plankgolv med underliggande isolering. Vi tänkte bygga blindbotten med läkt och råspont, sedan diffusionsöppen vindpapp för att därefter isolera med 10 cm linisoleringsskivor. Allt för att få fri fuktvandring. Grunden är en torpargrund byggd av natursten i princip direkt på berg. Syllstocken är besiktigad utifrån av en timmerman och har normal nedbrytning på 300 år, man kan sticka in en morakniv ca 2 cm i stocken. Timmermannen bedömmer dock att syllstocken håller minst 100 år till. Jag lyfte också en planka i förstugan och kunde konstatera att golvtocken som golet vilar på från 1720 var stenhård och kärnfrisk. Utrymmet under var öppet ca 50 cm och sedan berg i dagen. Ingen jord eller organiskt material så vitt jag kunde se. Har vi tänkt rätt? Vi är naturligtvis oroliga för att isolera för mycket men vi kan inte ha golven så kalla som de är nu om vi vill bo i huset vintertid.

Bild
Expertsvar

Kalla golv beror ofta på att isoleringen har satt sig och det har skapats ett luftutrymme mellan golvplanken och isoleringen vilket gör att det kan blåsa in från sidorna där grunden kan vara lite otät. Eftersom ni inte har några fuktproblem har konstruktionen varit bra och behöver i princip bara fyllas upp. Men åtgärderna kan variera beroende på vad ni hittar under de olika golven. Viktigast är att vindtäta längs sidorna med lera eller vindduk. Därefter kan ni fylla upp med hygroskopisk isolering. I Energiboken kan ni bland annat läsa mer om vilka isoleringsmaterial som passar bäst.  

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!