Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Isolera eller inte, det är frågan...

Frågeställare: Buggehult

Har ett hus med daterat byggår 1938, förmodligen är det bara påbyggt det året, men det är bara en gissning. Nedre plan har timmerstomme och utanpå det vindpapp och stående ytterpanel med lockläkt, på övre plan går timmerstommen upp till undre kant av fönstren och ovanför sitter det enbart en plankvägg med vindpapp och ytterpanel utanpå, tredje vind består enbart av ett enkelt plankgolv, taket är brutet och helt oisolerat. Så nu är det dags för några energibesparande åtgärder, men vilka? Och hur skall dom göras? Fönster och dörrar är beställda, men i övrigt, hur gör vi med isolering?

Expertsvar
Per Zackrisson

Per Zackrisson

Byggnadsvårdare

Att ge konkreta råd på detta underlag är inte möjligt. Generellt kan sägas att timmerväggar med vindtät ut- och insida inte lönar sig att tilläggsisolera, det medför dessutom problem med takutsprång, mm vid utvändig isolering samt fuktrisk och värmelagringsproblem vid invändig isolering. Vindsbjälklaget behöver en vettig isolering, min bedömning är att 25-30 cm cellulosaull är lämplig isolering. Om det finns en tidigare spånisolering så kan den ligga kvar. Plankväggen kan du regla upp till samma tjocklek som timmerväggen och isolera, även här med cellulosaisolering, eller linull. Det här blir inte lika energisnålt som ett nytt hus men avsevärt mindre hälsorisker.
Kom ihåg att använda diffusionsöppna material i det gamla huset, det är byggt med den principen. Sök upp en byggnadsvårdare för konsultation på plats. Om du är medlem i Byggnadsvårdsföreningen kan nog ditt länsombud tipsa om lämplig person.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!