Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

Fråga

Invändig isolering av murade väggar samt tak

Frågeställare: Johnny Fransson

Renoverar en villa från 1920 som har ytterväggar av tegel vilka är putsade på ut- och insida. Önskar ej isolera utvändigt pga utseende. Det finns en kallvind med nakna tegelväggar invändigt och detta rum önskar vi inreda till sovrum. Övriga ytterväggar är putsade med kalkbruk invändigt. a) Vad rekommenderar ni för invändig isolering av tegelväggarna? Fungerar t e x EPS-cement? b) Vad rekommenderar ni för invändig isolering mot yttertaket, det är av mkt stor vikt att inte lösningen medför att vi tappar i takhöjd mer än nödvändigt.

Bild
Expertsvar
Bengt Adolfi

Bengt Adolfi

Byggmästare

Som tilläggsisolering innanför teglet föreslår jag träullsplattor, 5-10 cm tjocka med kalkputs på insidan. Yttertaket skulle jag isolera med 10-15cm cellulosafiber längs takfallen. Om det är högt till nock kan man göra en hanbjälksvind med tjockare isolering. Likadant kan man ha mer isolering längs sidorna.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!