Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Inredning råvind, tät eller ventilerad isolering?

Frågeställare: Josef

Hej, vi har planer på att isolera och inreda råvinden i vårt hus från 1896. Vad jag förstått så är det en fördel att behålla kattvind och hanbjälksvind för inspektionsmöjligheter. Taket är bytt av tidigare ägare, och då försetts med en luftspalt av masonit (lagd utifrån). Planen är nu att isolera med ca 145+70mm isolering med ångskydd mellan. Jag har pratat med ett flertal hantverkare och fått lite olika svar om hur jag ska isolera. Stenull, glasull eller cellulosa. Ångspärr eller ångbroms. Svaren är ungefär lika många som personer man pratat med. Jag förstår fördelen med cellulosa och att den kan andas. Kombinerar man denna med ångbroms? Eller går det lika bra med ångspärr + cellulosa. Finns det någon uppenbar risk med att välja något syntetmaterial vid isolering i detta fallet då ändå hela tätskiktet görs om från grunden? MVH Josef

Bild
Expertsvar

En av byggnadsvårdens grundbultar är att inte ändra fungerande konstruktioner. Äldre hus, som i ditt fall, är byggda med solida och robusta naturmaterial. Därför rekomenderar vi att man använder material med liknande tekniska egenskaper som de ursprungliga när man gör ändringar, till exempel isolering med cellulosafiber, hampa och lin som har fuktegenskaper som passar de gamla husen väl. Dessutom är de i motsats till mineralull och cellplast m.fl. miljövänliga. Du kan läsa mer om isoleringsmaterialen, deras egenskaper och deras miljöpåverkan i artikeln Isoleringsmaterial från A-W som även finns i något uppdaterad version i Energibioken. Tillverkarna till materialen skall tillhandahålla monteringsanvisningar med uppgifter avseende fuktspalter och ångbromsar.

I och med att du vill isolera takfallen är det bra att som du skriver behålla kattvindar förbundna med en liten luftspalt till en hanbjälksvind för inspektion och luftcirkulation. På insidan av konstruktionen skall det normalt sitta en ångbroms. Om du använder mineralull måste det vara ett ångtätt skikt, vanligtvis plast vilket man vill undvika i ett äldre hus och för ett behagligare inomhusklimat.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!