Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Innertak i kök

Frågeställare: Förbryllad stugägare

Ställer i ordning ett c 80-120 år gammalt stockhus. I köket är innertaket täckt av vidriga kvadratiska pappskivor som vi vill bli kvitt. Kökets centralpunkt är den stora köksspisen med murad kupa, bakugn o.s.v., plangolv skall läggas in i stället för plastmatta, nya köksskåp byggas, ewventuellt i panel etc. Nu är frågan: Helst skulle vi lägga in ett oljefärgsmålat paneltak för att det går att torka av från alla flottiga ångor. Men stockarna i mellanbjälklaget är ju sneda, taket krogigt som bara den, och vi ksulle nog vara tvungna att regla upp det hela. Och så sjunker takhöjden, som redan är gnaska låg, förutom att det böljande innertaket blir helt rakt och tråkigt. Men spännpapp, som vore det andra alternativet, leder väl till flottfläckar på kritiska ställen som sedan varken går att hålla rena eller måla om? Att måla plankorna i mellanbjälklaget direkt går inte heller, för då silas det ner en ofantlig mängd isolering (plankorna är tydligen inte spontade och har ingen paff ovanpå). Vad rekommenderas?

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Kul att ni vill låta taket ha kvar sin krokighet. Jag tror det ger karaktär. Lite svårt att bedömma utan foton men jag tror ni kan använda olika material. En tunn pärlspont- eller faspanel kan skruvas upp med dolda skruvskallar i sponten så att den klarar ojämnheter. Men man kan även använda träfiberskivor eller tom 6mm gips som är ganska medgörlig. Alla dess material kan målas med oljefärg som är avtorkningsbar. Spännpapp har jag svårare att bedömma hur det blir med ett "krokigt" tak. Rådfråga en erfaren målare eller ert länsombud om ni är medlem i föreningen.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!