Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Infästning av armaturer i putsfasad

Frågeställare: Brf Skönstaholm

Skönstaholm är ett radhusområde i södra Stockholm som består av 150 lägenheter i nio olika hustyper. Området stod färdigt 1952 och fastigheterna är särskilt värdefulla från kulturhistorisk synpunkt enligt stadsmuseets klassificering (grön klass). Området har sju typer av armaturer i stål och glas som sitter på husens putsfasad från byggnadsåret. Bostadsrättsföreningen planerar nu för ett större renoveringsprojekt av områdets entré- och terrassarmaturer. Mer eller mindre bra renoveringar har genomförts under årens lopp. Ett problem är infästningen i fasaden. Ursprungligen har skruvarna skruvats in i träpluggar som slagits in i uppborrade hål i fasaden. Detta verkar vara en mycket bra lösning; lamporna sitter stabilt mot fasaden utan att putsen skadas. På senare år har armaturerna satts upp med plast- eller silikonplugg. Ofta har dessa skruvar och plugg varit kortare än de ursprungliga skruvarna och träpluggen. Detta har inneburit att armaturerna ofta sitter löst och att fasaden skadats i några fall då armaturerna lossnat (se bild). När vi nu ska göra en större upprustning vill vi att det ska bli rätt från början och vi undrar därför: • Hur bör vi göra infästningen av våra stål- och glasarmaturer, ska man använda traditionell metod med träpluggar eller räcker det att använda skruvar med silikonplugg? • Armaturerna sitter uppe med tre skruvar och vi har drygt 300 armaturer, med andra ord rör det sig om många skruvar som ska skruvas i. Vi vill allra helst använda spårskruv eftersom skallarna är synliga på flera av våra armaturtyper. Vi föreställer oss att en upphandlad elektriker tycker det är besvärligt att skruva upp 900 spårskruvar. Finns det någon bit/hylsa med stöd avsett för spårskruv så man slipper slinta av skruven? Eller finns det något annat sätt för att effektivt sätta upp många spårskruvar? Tack på förhand. Med vänlig hälsning Brf Skönstaholm genom Henrik Segerpalm

Bild
Expertsvar

Med tanke på Skönstaholmsområdets höga kulturvärden vore det bäst att använda den ursprungliga infästningen, framför allt om det har fungerat bra. Man kan tycka att det är en liten obetydlig detalj men många små detaljer blir till slut en förvanskning av helheten, även om det handlar om dålda utföranden. Rent tekniskt verkar de nyare infästningarna helt enkelt vara för grunda, det skulle säkert fungera om pluggarna och skruvarna varit längre. Konsultera leverantören för armaturerna innan ni påbörjar skruvfesten.

Beträffande monteringen finns bits med fjädrande stödhylsa som underlättar skruvningen, se bild. 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!