Hotad

Igelboda stationshus

Län: Stockholm
Ort: Saltsjöbaden, Nacka kommun
Rivningshot. SL riva det brandskadade Igelboda stationshus i Nacka kommun. Igelboda stationshus, uppfört 1913 efter ritningar av arkitekt Gustaf Hugo Sandberg, brandhärjades i februari 2013. Den nationalromantiska stationen uppfördes samtidigt med förgreningsbanan till Solsidan. Den är officiellt utpekad som kulturhistoriskt värdefull. Den 17 juni 2013 inkom A B Storstockholms lokaltrafik med en ansökan om rivningslov. Kulturnämnden har i ett yttrande skrivit att man i första hand bör bevara och restaurera stationshuset.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!