Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Hussvamp och betong

Frågeställare: Hedblom i Gävle

Golvet i ett uthus från början av 1930-talet har angripits av hussvamp. Uthuset används fortfarande i jordbruket och golvet brast under skördetröskan. Ett stenfyllt dike som satts igen är troligen orsaken till fukten under golvet, detta skall rensas så att vattentillförseln till grunden stoppas. Fukten i kombination med jord som grävts upp mot bjälkarna av grävlingar startade troligen angreppet. Golvet har rivits ut och skall eldas upp. Planen är nu att ersätta trägolvet med ett betonggolv. Ett skikt av singel / makadam skall läggas ut innan betongen gjuts och fuktspärr skall läggas mellan betong och trävirke, vattentillförseln till grunden skall stoppas som beskrivits ovan. Då jag läst att hussvamp behöver kalk för att neutralisera den oxalsyra den själv skapar för att bryta ned trävirke så funderar jag om den kan dra nytta av kalk i betongen och sprida sig genom denna till andra delar av byggnaden? Behöver man behandla området kemiskt (med bor)eller är tänkta åtgärder tillräckliga?

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Den äkta hussvampen behöver organiskt material, kalk (som är en beståndsdel i cement/betong), vatten och en behaglig temperatur. Om de förutsättningarna finns så kan det växa och kemiska behandlingar har frånsett miljöskadan tidsbegränsad verkan. Om huset blir väl dränerat som ni beskriver och takvattnet leds bort från huset så har ni minimerat riskerna. En ytterligare säkerhet vore att lägga på ett mineraliskt ytskikt som kakel eller klinker på betongplattan istället för plast och trä. 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!