Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Husets ålder?

Frågeställare: Jenny

Hej jag har köpt ett hus (ursprungligen enkelstuga av timmer 60 kvm) i den finska skärgåden. Enligt historien har det funnits bosättning på området sedan 1300-talet. Det finns inget dokumenterat som jag hittat än i allafall om husets byggnadsår. Byborna gissar på 1890 - 1920 tal. Varit torp till en granngård. Äldre stockbod intill huset, avsevärt äldre redskap hittade.
Stockhus, stenfot med tydliga spår av "dynamitgubbehål", mycket primitivt murbruk och icke-industritillverkade tegelstenar. Jordkällare. Fönster, spisar, skorsten,tak, nästan allt har förnyats på 1900-talets senare hälft så det finns inte mycket att gå efter. Takhöjden inomhus är ca 2,5 m. Huset hade inga fönster mot norr, ingång i norr via skild förstuga, troligen med ett eller inget fönster. Vindsgavlarna har breda och ojämna bräder, övr brädf. ny. Är det möjligt att gissa sig till ett exaktare byggnadsår baserat på mina uppgifter? Bild innan renovering av den del av huset som var i sämsta skicket.

Bild
Expertsvar
Magnus Henriksson

Magnus Henriksson

Byggnadsantikvarie

Det är inte så mycket att gå på utifrån beskrivning och en bild. Det är väl inget som motsäger dateringen 1890-1920. Du får forska vidare kring husets historia genom gamla ägare och andra vägar. Jag känner inte till hur den finska administrationen har fungerat, kanske det går att få fram något utifrån skattelängder, om det skulle vara ett nyanlagt torp? För några år sedan fanns en artikel i Byggnadskultur på temat forska i ditt hus mikrohistoria. Där kanske det finns uppslag till hur man går vidare. Ett annat sätt är att låta en antikvarie göra en bedömning på plats. I Sverige ger ju länsmuseerna den servicen, finns det motsvarande möjlighet i Finland? Byggnadsapoteket i Billnäs kanske vet mer?
Om du är medlem i föreningen kan du kontakta vårt finska länsombud som kan hjälpa dig vidare.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!