Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Datering och hur renovera innerväggarna?

Frågeställare: Catharina

Hej! På gården där jag bor ligger ett gammalt boningshus och jag är väldigt nyfiken på att veta när det kan vara byggt (bifogar en bild) Huset har renoverats i flera omgångar och på 60-talet riktigt omilt behandlat med div. ombyggnader. Jag vill nu återställa huset till mer ursprungligt skick och undrar hur man bör tänka. Det sitter t ex tretex-plattor i ett av rummen. Ska dessa tas bort eller kan man använda dem som underlag? I ett av de andra rummen är det lerklinade väggar och pappspänd tapet över som dock är trasig på sina ställen. Även lerkliningen är trasig bitvis. Måste allt tas ner eller kan man laga?

Bild
Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Här anar man verkligen historiens vingslag, mycket av den ålderdomliga karaktären beror ju på äldre lagningar och oregelbundenheter i brädfodring och sättningar. Det behöver inte innebära några tekniska problem och det vore synd att räta upp och göra stora åtgärder på detta hus. 

Att fönstren är något större på övervåningen kan peka på att huset är påbyggt under 1800-talet och eftersom panelbrädorna har olika bredd så kan man misstänka att det skedde före industrialiseringen runt 1870. Enkelstugan i botten kan i så fall vara riktigt gammal, kanske 1700-tal. Du kan läsa mer om datering i artikeln "Huset under luppen" och länsmuseerna och hembygdsföreningarna brukar också kunna hjälpa till med arkivmaterial. Att försöka restaurera till ett originalskick skulle i detta fall då kanske innebära att minska fönsterstorlekar och ta bort en våning. Mer realistiskt är kanske att försöka hitta en karaktär man vill bevara och då kan det till exempel i detta lite oregelbundna hus vara det hantverksmässiga utförandet och det sena 1800-talets karaktär.

Det finns ingen anledning att riva ned de porösa träfiberskivorna om de inte luktar eller lerkniningen om den är i bra skick, det går utmärkt att laga. Lös lerklining kan du knacka ned, blöta upp och påföra igen, här är en artikel om lerklining.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!