Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Stående timmer eller spåntat plank på 1920-talshus?

Frågeställare: Susanne & Claes från Funbo Uppsala

Hej, Vi bor i ett hus troligen från 20-talet i Funbo utanför Uppsala. Vi ska till att byta till liggande panel på vårt hus och har öppnat upp för att se hur det ser ut innanför. 7 cm isolering, den gamla panelen och sen stående timmer. Går det att säga hur gammalt huset kan vara? Vi trodde inte det var timmer innanför. Var det så man byggde på 20-talet? Eller kan det vara äldre? Vi tänkte byta isolering till cellulosa och öka på till 10cm. Är det något vi ska tänka på?

Bild
Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Med ledning om uppgiften att huset är från 1920-talet borde det vara en plankstomme. Kan det som ser ut som stående timmer vara spontat 2-3'' plank? Om ni lyfter lite på den tvärgående regeln kan man se om så är fallet. Men på landsbygden är det heller inte ovanligt att man har återanvänt äldre material och metoder.

På bilden ser det ut  att vara en igensatt fönster- eller dörröppning som har isolerats med mineralull. Bakom platsen kan man eventuellt ana mögel bakom plasten, det bör kollas upp.

Det är sällan det lönar sig att tilläggsisolera huset utvändigt men om ni skall byta hela panelen kan det vara ett bra tillfälle. Tänk bara på att ni ändrar husets utseende med avseende på takutsprång, fönster som hamnar djupare in i fasaden, fodersnickerier, över grunden utkragande fasad osv. Ett tips är att läsa på i Energiboken innan ni påbörjar arbetet.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!