Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Hur fästa och täta fönsterbåge

Frågeställare: Claes

Jag har ett ca 100 år gammalt hus med vackra fönster. Det är fråga om enkelfönster med lösa innerbågar. Varje fönster består av fyra bågar varav två med spröjs. I vissa fönster är en båge öppningsbar, i andra ingen. Bågarna, förutom de öppningsbara, sitter fast med spik och tidigare ägare har "tätat" alla utvändiga springor med silikon - det blir tätt och lätt att måla men … Det innebär också att det blir kondens på fönstren. Jag vill frigöra varje båge och börja om från början. Hur ska då de icke öppningsbara fönsterbågarna fästas och hur ska de tätas så att de ändå medger viss cirkulation?

Expertsvar

Principen är alltid att ytterbågen skall vara ventilerad och innebågen vindtät. Yllelister är bra som tätning av innerbågarna eftersom de släpper igenom luft men inte vind. Linlister är något stummare och slicon kan bli för täta om man inte behåller en glipa uppe och nere. Om innerfönstren tas ned under sommaren är annars den traditionella tätningen på vintern tillfälliga pappersremsor.

Ofta räcker det att montera den fasta ytterbågen utan distanser men ibland kan det behövas några 2mm klossar i under- och överkant. Om man skruvar de fasta bågarna genom båge in i karmen är det relativt lätt att demontera vid framtida underhåll eller för justering av luftspalt. Använd spårskruv för ett mer traditionellt utseende. Ett alternativ är att förse även de fasta bågarna med öppningsbeslag för att underlätta justering och underhåll. Gångjärn och beslag i likadant utförande som de befintliga finns att köpa i de flesta byggnadsvårdsbutiker där du även har rabatt som medlem i föreningen. 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!