OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Hotad

Hamnmagasinen i kv Gulin

Län: Blekinge
Ort: Karlskrona

Förfall/Rivning. I centrala Karlskrona hotas två kulturhistoriskt värdefulla hamnmagasin, troligtvis uppförda under 1700-talet, av förfall och rivning. De tillhör stadens äldsta civila byggnader. Fastighetsägaren vill riva och underlåter nu underhåll. Frågan om byggnadsminnesförklaring har varit uppe under flera år, men fastighetsägaren motsätter sig detta. Under 2010 presenterade länsstyrelsen iden att flytta byggnaderna till Värmöparken – men än står det alltså kvar och förfallet blir värre för var dag som går. Läs mer i SRs artikel (Länk nedan)

Externa länkar
Uppdateringar
01-10-2012

Länsstyrelsen har sagt nej till att byggnadsminnesförklara magasinen och de riskerar nu att rivas. Ärendet har fått kritik från bland andra den förre länsantikvarien Leifh Stenholm. Läs SRs intervju av Leifh (Länk nedan)

07-11-2012

Läs ICOMOS SWEDEN bedöming angående ansökan om rivningslov för magasinen på fastigheten Gulin 1 Karlskrona kommun i PDF:en nedan.

20-12-2012

ICOMOS SWEDEN, som är Unescos expertorgan i Sverige,har i ett protestbrev till Karlskrona kommun och länsstyrelse uppmärksammat att en rivning av hamnmagasinen skulle urholka trovärdigheten vad gäller kommunens och länsstyrelsens möjligheter att förvalta ett världsarv. Brevet har fått kommunen att skjuta upp rivningsärendet. I sitt brev menar Icoms att Karlskronas världsarvsstatus kan komma att bli föremål för diskussion och ifrågasättande. I brevet står även att läsa "ICOMOS SWEDEN finner det anmärkningsvärt att efterlevnaden av ett internationellt åtagande som världsarvs- konventionen ska vara beroende av en länsstyrelses tillgång på medel... Lässtyrelsen hänvisar dessutom till att fastighetsägaren inte gjort några ansatser till upprustning av byggnaderna. ICOMOS SWEDEN frågar sig vad det ger för signal till andra ägare av kulturfastigheter att vanvård är motiv till utebliven byggnadsminnesförklaring, vilket i förlängningen ger större möjlighet att få riva." Läs mer på SR.se

22-04-2013

Hamnmagasinen är räddade! Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat inte bevilja rivningsstillstånd. Men nu krävs underhållsinsatser för att stoppa förfallet.

24-03-2015

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har nu beslutat att rusta upp och bevara det södra av de två hamnmagasinen. Enligt en tidigare utredning kommer en restaurering att kosta ca 1,3 miljoner kronor. Det nordligaste av de två anses dock vara i alltför dåligt skick och kommer att rivas.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!