OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Rivet

Hammarskog 1:6

Län: Uppsala
Ort: Uppsala
Rivningshot. Uppsala kommun har beslutat att riva ett antal hus i Ännesta söder om Uppsala. Byggnaderna ingår i ett område som är officiellt utpekat som kulturhistoriskt värdefullt, i anslutning till Hammarskogs herrgård, nära Dalbyviken. Dessutom utgör miljön ett av Uppsalas viktigaste fritids- och rekreationsområde. På den aktuella fastigheten finns bl.a. ett timrat 1800-talshus, en äldre parstuga samt ett äldre källarförråd. Uppsala kommun, som är fastighetsägare, vill riva husen då de anses vara i dåligt skick. Sen ska tomterna säljas. Beslutet togs trots att Upplandsmuseet, Länsstyrelsen och kommunens kulturförvaltning reserverat sig och trots miljöns höga kulturvärden.
Uppdateringar
07-06-2011
Rivning påbörjad. Takteglet har tagits av, toaletter samt en kakelugn slängts ut. Eventuellt sparas den gamla timmerstommen (för att sättas upp på annan plats).
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!