Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

Fråga

hälsorisk vid sanering

vad utsätts jag för när jag sanerar mitt hus för svamp,,,river ut angripet materiel

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Det blir både sporer och annat damm som yr. Även om alla svampar och mögel inte är giftiga så är det ändå viktigt att skydda sig och den närmaste omgivningen. Men du kan skydda dig och övriga rum genom att arbeta systematiskt och ha rätt utrustning. Se till så att utrymmet är stängt, använd overall som du tvättar efter sanering och framförallt en andningsmask med övertryck. Mögelfläckar och sporer damsuger man men en dammsugare som har hepafilter. I vår webbutik finns boken "mögelsvampar i byggnader" som ger mer kunskaper och på Skansenbutiken finns en enklare skrift som heter "en liten bok om mögel".

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in