Rivet

Högdalens skola

Län: Stockholm
Ort: Stockholm

Skolan är ritad av Carl Nyrén och stod färdig år 1959. Byggnaden är av Stockholm stadsmuseum grönklassad vilket innebär att det är en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och/eller konstnärlig synpunkt. Anläggningen är väl bevarad till sin struktur. Arkitekturen har många för modernismen, klassiska kännetecken. Högdalen var en typisk ABC-stad med en tydlig struktur av arbete, bostäder och centrum med goda kommunikationer. Flerfamiljsområdena omgärdar centrumet och utanför dem ligger en yttre krans av småhusområden. Den ursprungliga idén med centrum byggde på att man i de centrala delarna hade slutna stadsrum med lägre bebyggelse som skapade tydliga stråk för handel och service.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!