OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Hotad

Grynmalaregården i Lund

Län: Skåne
Ort: Lund

Grynmalaregården är ritad av arkitekt Gun Sjödin och är Lunds äldsta kommunala dagis. Dagiset rymmer nu också en förskola. När dagiset startades 1945 var de flesta barnen från den fattiga stadsdelen Nöden och på den tiden bodde personal i huset. Personalbostäderna avskaffades efter ett par år, eftersom verksamheten behövde mer utrymme.

Den nuvarande Grynmalaregården är enligt kommunen i ett dåligt "tekniskt skick" och uppfyller inte dagens krav på arbetsmiljö och tillgänglighet fullt ut. Mot bakgrund av detta bedömer man att kostnaderna för att åtgärda detta inte är försvarbara. Gården ligger dessutom enligt kommunen orienterad på ett sådant sätt att fastigheten som helhet blir svår att utnyttja på ett effektivt sätt. Efter att ha provat tre alternativ, två där gården bevarades och ett tredje där den revs, valde man till slut det tredje. Man har därför förordat en rivning och uppförande av en ny skola på platsen.

Stadsantikvarien har bedömt att en rivning skulle vara negativ för kulturvärdena, men stadsbyggnadskontoret pekar på att det finns andra välbevarade miljöer från den aktuella tiden. Dessa finns dock i andra delar av staden, och försvarar därför knappast argumentet för en rivning.

Från Svenska Byggnadsvårdsföreningen delar vi stadsantikvariens syn. Grynmalaregården är ett synnerligen välbyggt hus med stora såväl arkitektoniska, estetiska och kulturhistoriska värden. Och en rivning skulle innebära en onödig och irreversibel förlust av en viktig exponent för samhällets utveckling. Vi har därför idag den 18 maj placerat Grynmalaregården i Lund på den nationella Gula listan över hotade svenska kulturmiljöer, med förhoppning om att Lunds Kommun ska tänka om kring rivningsplanerna.

 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!