Rivet

Gula huset i Falun

Län: Dalarna
Ort: Falun

Falu kommun har arbetat fram en ny detaljplan för delar av kvarteret Västra Falun, en idag delvis obebyggd tomt längs Gruvgatan. Inom området ligger t.ex. den s.k. Halldinska gården, en slaggstensbyggnad från 1700-talet. Dalarnas museum har yttrat sig i ett brev till Falu kommun där de skriver att de är positiva till att tomten bebyggs, men att de är mycket kritiska till att kommunen planerar att riva den gula byggnaden vid Gruvgatan. Denna byggnad är upptagen i kommunens bevarandeplan från 2012. I sitt yttrande skriver de vidare att det är anmärkningsvärt att den så nya bevarandeplanen inte respekteras i större utsträckning.

Externa länkar
Uppdateringar
26-06-2014

En rivning av Gruvgatan 6 rycker allt närmare, kanske rivs byggnaden redan i sommar.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!