Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Golvvärme där fuktvandring krävs

Frågeställare: Linda i Göteborg

Säljare av golvvärme vill att man lägger plast mellan värmeslingorna och golvbrädorna. Huset är byggt 1925, med en 1,8 m hög granitgrund, och kräver möjlighet för fuktvandring. Huset har ett golvbjälklag, som underifrån består av: brädorna i taket i källaren, 3 cm luftspalt till spåntade brädor i facken, förhydringpapp, lösullsisolering och förhydringspapp igen. På detta tänker jag lägga, antingen spånskivor (OK?) eller spånt för vattenburen värmeslinga och överst ett brädgolv. Om jag lägger plast, blir det då risk för kondens i lösullen? Eller gör golvvärmen att ev kondens torkar ut? OK när värmen är på kanske, men hur fungerar det sommartid? Jag undrar också hur tjockt brädgolvet maximalt kan vara för att värmen skall gå igenom det?

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Har du funderat på att skippa golvvärmen? Det här huset skulle må bättre utan. Om golven är kalla beror det sannolikt på att fyllningen har satt sig utmed ytterväggarna. Satsa på att spruta in cellulosafiber och vindtäta längs ytterväggen.

Om du ändå vill ha golvvärme, du kanske inte har ett vattenburet värmesystem med radiatorer som är både billigare i drift och bättre - så skulle jag undvika tätskikt i konstruktionen av skälen du nämner. Men kolla för all del att golvvärmesäljaren lämnar garanti trots att du väljer bort plasten. 

Trä rör sig med den relativa luftfuktigheten (Rh) som är beroende av fukt och temperatur. Inomhus är Rh som lägst i februari och som högst i september. Därför brukar golven ha bredare springor på vintern. Man skall vara beredd på att golvvärmen kan öka fuktpåfrestningen och rörelserna i trätiljorna genom de större variationerna i temperaturer. 

Att ha golvvärme och trägolv är inte så effektivt eftersom träet isolerar. Ju tjockare golv desto sämre verkningsgrad och större rörelser i träet. Golvvärmesäljaren bör ha information om var gränsen går men jag tror att 20-25 mm anses vara ett maximum. 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!