Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Golvisolering med golvvärme

Frågeställare: Jennie

Tvåplanshus med vind och torpargrund byggt 1909, med spån som isolering i hela huset. Cirka 200 mm i golv från början. Behöver isolera golvet i bottenvåningen och har plockat ur golvbräderna som kommer återanvändas. Träbjälklaget har nu asfabord i botten och papp mellan skarvarna. Bjälklagen varierar i cc cirka 70. Vill lägga golvvärmeplåtar som hängs mellan bjälklagren. Kan man lägga folie eller något annat mellan plåtarna för att minimera att värmen vänder nedåt? Eller finns det något annat bättre alternativ? Vilken typ av isolering är bäst? Snickarna förespråkar glasfiberullsskivor. Ska isolera 250 mm då golvet salats på för att rättats och få mer utrymme med isolering. Finns det något annat vi bör tänka på vid isolering av golvet?

Expertsvar
Ove Kummel

Ove Kummel

Länsombud

Att lägga något mellan plåtarna och vad? Mellan plåtarna och isoleringen tror jag du menar? Plåtarna ska fördela värmen och bara isolering kan förhindra att värmen läcker ned i bjälklaget. Glasfiber är inte att rekommendera. Förutom hälsovådligheten så är den inte lämplig i byggnadsantikvariska sammanhang, ej heller i miljöaspekten. Det är en energikrävande produkt att tillverka och isolerar inte som önskvärt. Bäst är att isolera med organiska produkter. Förslagsvis med en pappersbaserad lössprutad cellulosaull impregnerad med bor. Denna är tät och tung vilket ger mycket bra isoleregenskaper.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!