Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Golvisolering i Skånehus?

Frågeställare: Ann-Sofi Ljung Svensson

Hej, min man och jag har ett gammalt typiskt vitkalkat lerstenshus från mitten av 1800-talet utmed Skånes sydkust. Vi har använt det som sommarhus i 25 år. Men nu ska nu flytta dit permanent och behöver lägga om golvet på nedre botten i huset. Det nuvarande golvet är brädgolv som ligger på reglar direkt i sand, som brukligt var. Det ena golvet är från 40-talet, det andra från 90-talet. Vi har förstått att man inte kan isolera hur som helst i ett gammalt hus med porösa lerstensväggar, och funderar på att bara göra om det så som det är: gräva ut, lägga ny sand, regla och lägga brädgolv. De nuvarande golven är intakta och visar inga tecken på fukt. Huset ligger högt på tomten som har en fallhöjd på 2,20 m i riktning mot stranden. Jorden runt huset är sannolikt väldränerad p g av sandjorden. Huset är murat på en grund av sten, och som vi har uppfattat det finns inte ens träsyllar. Väggarna är helt genomsläppliga med lös kalkputs ute och inne. Kalkmålat utvändigt och med silikat invändigt. Uppvärmning med oljefyllda elradiatorer. Utomhustemperaturen faller sällan under 0 utmed sydkusten. Det kan vara några minus under en period i början av året, i enstaka fall någon vecka med lägre temperatur. Fråga: finns det några isoleringsmöjligheter för golvet utan att för mycket fukt riskerar gå ut i de porösa lerväggarna? Bilden visar det gamla huvudhuset längst upp, samt en ny tillbyggnad i vinkel till höger.

Bild
Expertsvar
Henrik Nilsson

Henrik Nilsson

Länsombud

Om ni ändå skall lägga om golven kan ni passa på att byta sanden mellan golvreglarna till ett mineraliskt material med bättre isoleringsförmåga, tex skumglas. Tänk på att lägga en genomsläpplig markduk under så att isoleringen inte blandas med marken under. Passa även på att vindtäta och täta otätheter på insidan av grunden med lera eller kalkbruk innan ni lägger ut markduken. Det finns även andra isoleringsmaterial som ni kan läsa om i Energiboken eller artikeln Isoleringsmaterial från A-W. När ni har lagt tillbaka golvet är det viktigt att inte lägga på täta mattor eller ens måla med täta färger. Skurgolv är bäst och tillåter en långsam fuktvandring. 

Om ni skulle vilja göra större utgrävningar för tjockare isoleringslager eller lägga golvvärme bör ni anlita en erfaren specialist. Djupa utgrävningar kräver en säker grundmur och golvvärme kan sätta igång fuktvandring i hjärtmurar.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!