Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Golv och mellantakisolering

Frågeställare: Tomas

Hus byggt 1800-talet. 1 1/2 plan, vindsvåning isolerad med tretexskivor. Står på torpargrund av sten. Plankgolv. Ska byta befintligt plankgolv i bottenvåning och lägga nytt innertak bottenvåning, träpanel. Hur isolera? Klarar golvet 10 cm mineralull utan fuktproblem? Ingen ångspärr antar jag? Klarar mellantaket 5 cm mineralull? Ingen ångspärr här heller antar jag? Eller ska jag använda cellulosafiber/linisolering? Och var får man i så fall tag på skivor av det materialet (golvet kan väl fyllas med lösisolering men taket blir svårare eftersom jag jobbar underifrån, skivor vore att föredra...)
Tack på förhand

Expertsvar
Shaun Ward

Shaun Ward

Byggnadshantverkare

Hej Tomas!
Det går med mineralull så tunt men jag skulle inte rekommendera det. Dels för att mineralull har en förmåga att tappa isoleringsförmågan av fukt och dels om skadan skulle vara framme med mindre vattenläckage, är risken stor att intilliggande trä börjar rötskadas för att vattnet kommer aldrig att torka upp. Cellulosan har förvisso den nackdelen att den suger upp vatten som en svamp och det kan ta lång tid innan en vattenläcka upptäcks men har o andra sidan möjligheten att torka upp.

Som allt trä är cellulosaisolering hygroskopiskt, vilket betyder att träts cellväggar buffrar vattenmolekyler och det gör de upp till 36 % fukthalt. Men den släpper lika bra ifrån sig vattenmolekyler och under hela den tiden behåller cellulosan sitt isoleringsvärde. Man ska dock inte ha så hög fukthalt i en konstruktion men det ger en fingervisning om vilket stabilt isoleringsmaterial det är. Särskilt om man ska isolera i tunnare sektioner som du har tänkt.

Ångspärr, du behöver ingen ångspärr dock bör man ha en ångbroms och en lufttät sådan och det är för konvektionsfukt (luft i rörelse som bär med sig fukt). Du kan isolera med lös cellulosaull i taket genom att sätta upp en ångbroms duk/väv i taket som klamras på golv/bindbjälkar. Släpp duken ca 400 mm ner på väggen runt om skär inte bort i hörnen utan vik (täta hörn), därefter spikar du spikläkt 28-70 eller 33-70 med cc400 90 grader tvärs golv/bindbjälkarna. Då går det att blåsa in lösull mellan bjälkarna nu har du både ångbroms lösull och spikreglar att sätta det nya taket i.

När du blåser mellan golvbjälkarna i trossbotten lägg en duk obruten på trossbotten och över varje golvbjälke, lägg det nya golvet lämna ca en halv meter från väggen så man kan blåsa in isoleringen, lägg färdigt golvet.

Jag anar att du vill ha synliga bjälkar i taket eftersom du bara vill ha 50 mm isolering i mellan taket? Vill bara påpeka att det kan bli lyhört med för tunt med isolering.

Vill du ha cellulosa skivor, finns det av märket Termocell (Enligt sundahus.se det mest miljövänliga cellulosa isoleringen på marknaden.) Den saluförs i Sverige av Cremab.se. Sen finns det Stecico.de som har ett fint sortiment på olika typer av skivor och de saluförs i Sverige av Norska Hunton finns också på nätet.

Svårt att förklara kortfattat i text så här men om det var något du inte förstod går det att nå mig bland Länsombuden Shaun Ward Gävleborg

Mvh Shaun

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!